Termeni și condiții

COMPANIE

SC EVENIMENTE CU SUFLET SRL (denumit în continuare Organizator)

Sediul: Calea Văcărești, nr184, Bl. 24, sc1, et.5, ap.86, sector 4

Punct de lucru: Calea Văcărești, nr184, Bl. 24, sc1, et.5, ap.86, sector 4

J40/59/2016, CUI 35375038

Telefon: 0740 769 518

* linie cu tarif normal

E-mail: contact@evoluamimpreuna.ro

Evenimente cu Suflet SRL este deținătoarea site-ului evoluamimpreuna.ro (denumit în continuare „site”).

 

CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

 

Accesul pe site în vederea înscrierii la evenimente este permis oricărei persoane fizice sau juridice (denumită în continuare Client), cu vârsta peste 18 ani, care respectă prezenții Termeni și condiții, recum și Politica de protecție a datelor personale.

 

Clientul își asumă obligația de a furniza informațiile care îi sunt solicitate în mod adecvat, complet, corect și real, așa cum acestea apar specificate în cuprinsul documentului de identitate.

 

Clientul are obligația de a respecta dispozițiile cuprinse în acești Termeni și condiții și de a furniza toate informațiile și completa toate câmpurile solicitate în vederea înscrierii.

 

Orice Client poate utiliza site-ul doar pentru a se înscrie la evenimentele noastre și pentru a-și îndeplini obligațiile de plată adecvate. Site-ul nostru nu poate fi utilizat pentru a face vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea.

 

Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice postare de pe site, indiferent de forma pe care o îmbracă (comentariu, înregistrare, imagine) care conține un limbaj nepotrivit, erori de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de imagine și/sau să creeze o stare de disconfort clienților și vizitatorilor.

 

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări structurii evenimentelor noastre în scopul îmbunătățirii calității și conținutului acestora, oricând, pe parcursul derulării evenimentelor, fără notificarea și fără obținerea acordului prealabil al Clientului.

 

Ne rezervăm dreptul de a înceta sau restricționa accesul dumneavoastră la site în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere.

 

ÎNSCRIEREA PE SITE

 

Orice client care dorește acest lucru poate să se înregistreze pe site-ul nostru accesând butonul Ma abonez , disponibil pe pagina principală, după completarea adecvată a informațiilor solititate în vederea înregistrării. De asemenea, orice Client se poate înscrie la unul din evenimentele noastre prezentate pe site prin accesarea butonului Ma inscriu la eveniment și parcurgerea adecvată a pașilor prezentați pe site în vederea înscrierii.

 

Pentru înregistrare, vi se va solicita să vă introduceți numele, prenumele, adresa de email, numărul de telefon și județul în care locuiți. Aveți obligația de a introduce o adresă de email validă, în caz contrar nu va fi posibilă continuarea procedurii de înregistrare pe site. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice comandă și/sau plată efectuată prin utilizarea site-ului nostru din contul dumneavoastră.

 

PLATA. FACTURARE

 

Prețul de participare la evenimente este afișat pe site.

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități:

– online, cu cardul, prin sistemul: * MobilPay – https://www.mobilpay.ro/ urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății

-prin transfer bancar, in contul indicat pe factura proforma sau factura fiscala

 

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

 

Studiați politicile de efectuare a plății prin sistemul MobilPAy, aici: https://www.mobilpay.ro/

 

DREPTUL DE RETRAGERE

 

Potrivit art. 16 lit. a) din OUG 34/2014, actualizată, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

 

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 

Clientul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul. Acceptarea Termenilor și conditiilor site-ului se confirmă prin e-mail mai înainte de crearea contului de utilizator, bifarea checkboxului corespunzator din site (dacă este cazul) și/sau prin utilizarea programului și/sau prin efectuarea unei plăți online.

 

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului clientului sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către client sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către client a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

 

PROCEDURA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR

 

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru (dacă este cazul), înscrierea la program, aspecte legate de derularea programului, primirea și postarea de materiale și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie telefonic, la nr. de telefon 0740 769 518, fie prin e-mail la adresa contact@evoluamimpreuna.ro

 

Nemulțumirea dvs va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 72 de ore.

 

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus Organizatorului prin aceste acțiuni.

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

 

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura de curs, materialele cuprinse în program, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Organizatorului. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Organizator.

 

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site.

 

Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

 

De asemenea, Organizatorul deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului programului, asupra informațiilor și materialelor difuzate cu ocazia susținerii sau promovării cursului/programului, asupra fotografiilor, înregistrărilor, filmărilor realizate cu ocazia susținerii cursului/programului și toate drepturile de a folosi și dezvălui ideile, conceptele, know-how-ul, metodele, tehnicile, procesele și aptitudinile sale și adaptările acestora pe parcursul desfășurării activității sale.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

 

PUBLICITATEA

 

Cu ocazia creării contului de utilizator sau anterior și/sau cu ocazia intrării pe site Clientul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

 

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Organizatorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Organizatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

 

Clientul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la nr. de telefon 0740 769 518 sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

 

LEGEA APLICABILĂ

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelege intervenită între Organizator și Client în legătură cu raporturile decurgând din prezentul Contract urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Bucuresti.

 

DISPOZIȚII FINALE

 

Acest site este deținut de către Evenimente cu Suflet SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții.

 

Evenimente cu Suflet SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau derulării cursurilor pe site.

 

Evenimente cu Suflet SRL își rezervă dreptul de a interzice/restricționa/șterge orice comentariu vulgar sau apreciat drept inadecvat pe site, orice imagine, înregistrare ori npostare, indiferent de formă, precum și dreptul de a șterge, fără notificare, contul oricărui client care nu respectă Termenii și condițiile de pe site în forma actualizată.