Termeni si conditii de participare la evenimentele EVOLUAM IMPREUNA

Sub umbrela marcii Evoluam Impreuna® sunt prestate servicii de catre societatile SC EVOLUTIE IN ADEVAR SRL si SC EVOLUAM POZITIV SRL.

Acest document se refera la termenii si conditiile in care este permisa participarea (in continuare „Termenii si Conditiile”) la evenimentele organizate de SC EVOLUTIE IN ADEVAR SRL, societate de drept roman cu raspundere limitata, cu sediul social in Str. Barajul Lotru, nr. 11, camera1, Bl. m4a1, sc.1, et. p, ap. 4, sector 3, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/8494/2018, avand cod unic de inregistrare 39492707 si  EVOLUAM POZITIV SRL, societate de drept roman cu raspundere limitata, cu sediul social in Str. Vasile Carlova, nr. 4, Bl.A6, sc.1, et.8, ap.94, Bucuresti sector 3 , inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/2942/8.03.2017, avand cod unic de inregistrare 37173981 (denumita in continuare „Organizatorul”).

Prin inregistarea participarii la evenimentele Organizatorului, va exprimati acordul expres fata de respectarea Termenilor si Conditiilor,,care se aplica tuturor participantilor inscrisi (in continuare „Participantii”) la evenimentele Evoluam Impreuna® (denumite in continuare „Evenimentele”). Participarea la Evenimente este permisa exclusiv persoanelor peste 18 ani.

Organizatorul creeaza contextul pentru doritorii interesati de a-si dezvolta diferite aptitudini personale, in functie de tematica Evenimentului, prin intermediul cursurilor de dezvoltare personala tinute de invitati (denumiti generic in continuare „Trainer”).

Obligatiile Organizatorului in legatura cu Evenimentul sunt urmatoarele:

 1. sa asigure locatia pentru buna desfasurare a Evenimentului la data mentionata pe site-ul http://evenimente.evoluamimpreuna.ro/nmg/ (denumit in continuare „Site-ul”).
 2. sa puna la dispozitia Participantilor informatiile necesare pentru a ajunge la locatia stabilita pentru desfasurarea Evenimentului;
 1. sa emita facturi participantilor pe baza datelor oferite in cadrul formularului de inregistrare la Eveniment;
 2. sa asigure la timp livrarea materialelor – suport pentru Eveniment, daca este cazul.

Obligatiile Trainerului in legatura cu Evenimentul sunt  urmatoarele:

Trainerul isi asuma individual intreaga responsabilitate fata de Participanti, in legatura cu:

– continutul informational prezentat Participantilor in cadrul Evenimentului

– prezentarea catre participanti a informatiei in acord cu descrierea Evenimentului prezentata pe Site

– raspunsurile la intrebarile Participantilor legate de subiectul Evenimentului,

– prezentarea verbala si pe suport fizic a informatiilor cuprinse in  materialele destinate Participantilor.

In legatura cu Evenimentul, Participantii au urmatoarele drepturi ai obligatii:

 • Participantul are urmatoarele drepturi:
 1. sa beneficieze de toate cursurile si activitatile care se vor desfasura de catre Organizator si de tot suportul informational si material pentru a participa in cadrul Evenimentului;
 2. sa i se restuie integral suma de bani platita pentru participarea la Eveniment, daca acesta este anulat/amanat, iar Participantul nu doreste sa fie reinscris de Organizator la un alt eveniment similar sau pentru noua data la care Evenimentul anulat/amanat va avea loc;
 3. sa primeasca suportul tiparit, daca in prezentarea Evenimentului se face referire la asemenea materiale, precum si celelalte materiale care asigura suportul informational pe toata perioada de desfasurare Evenimentului.
 • Participantul are urmatoarele obligatii:
 1. sa achite in integralitate, suma de bani pentru participarea la Eveniment;
 1. sa despagubeasca Organizatorul si/sau persoanele cu care acesta are orice fel de relatii contractuale, pentru orice prejudiciu cauzat de-a lungul participarii sale la program, ca urmare a nerespectarii Termenilor si Conditiilor.

Participantul este unicul raspunzator pentru modul in care utilizeaza informatiile primite in cadrul Evenimentului, indiferent de suport, precum si de consecintele pe care le poate produce prin folosirea respectivelor informatii. Organizatorul sau Trainerul nu sunt raspunzatori pentru felul in care Participantii folosesc informatiile primite in cadrul Evenimentului.

REGULI DE CONDUITA

 • Accesul in spatiul unde se vor desfasura Evenimentele se face contra-cost, strict in baza rezervarii si a platii integrale, anterior inceperii Evenimentului. Daca, indiferent de motiv, Participantul ajunge mai tarziu fata de ora anuntata, acesta nu va avea dreptul sa pretinda ca Evenimentul sa fie reluat si nici nu va avea dreptul la o restituire proprotionala a pretului pe care l-a platit pentru participare.
 • Participantii nu pot veni insotiti de persoane care nu au achitat tariful de participare, in acest sens Organizatorul avand dreptul de a refuza accesul oricarei persoane la Eveniment si/sau de a indeparta astfel de persoane, in orice moment, pe durata desfasurarii Evenimentului.

Participantii sunt obligati sa aiba un comportament civilizat si respectuos fata de toate persoanele implicate in cadrul Evenimentului, indiferent ca este vorba de alti Participanti sau persoane angajate ale Organizatorului. In cazul incalcarii Termenilor si Conditiilor, Organizatorul este indreptatit sa pretinda Participantului sa paraseasca spatiul in care se desfasoara Evenimentul.

Returnarea contravalorii taxei de participare

Taxa de participare poate fi returnata sau directionata catre participarea la un alt Eveniment, numai cu respectarea condiţiilor de mai jos, cu excepţia cazului în care Evenimentul este anulat (nu mai are loc), caz în care returnarea taxei de participare şi rambursarea sumelor achitate va fi efectuată in maxim 7 zile de la data la care Evenimentul a fost programat.

Sub nicio forma nu se iau in considerare cererile de rambursare primite la data Evenimentului sau ulterior acesteia.

Returnarea taxei de participare poate fi efectuată în termenele şi cu respectarea condiţiilor de mai jos, prin transmiterea unei solicitări în acest sens la adresa de e-mail contact@evoluamimpreuna.ro

 1. Puteti ceda locul dvs. unei persoane care indeplineste toate conditiile de participare la Eveniment, cu obligatia de a anunta Organizatorul prin e-mail catre contact@evoluamimpreuna.ro, cu cel putin 2 zile inaintea datei de incepere a Evenimentului. Noul Participant a luat la cunostinta si se obliga sa respecte acesti Termeni si Conditii, intocmai ca Participantul initial.
 2. dacă solicitarea de returnare este formulată cu cel puţin 14 de zile înainte de data de desfăşurare a evenimentului, cumpărătorul primeşte, ca urmare a anulării participarii fie 90% din sumă plătită cu titlu de taxa de participare (fără alte taxe, tarife, costuri, cheltuieli suportate de Participant cu ocazia cumpărării acestuia), fie un voucher pentru suma integrală (determinată conform prevederilor de mai sus). Voucherul poate fi utilizat pentru accesul la alte Evenimente prin intermediul site-ului evoluamimpreuna.ro sau site-urilepartenere.
 3. dacă solicitarea de returnare este formulată cu cel puţin 7 zile înainte de data de desfăşurare a Evenimentului), cumpărătorul primeşte, ca urmare a anulării participarii, fie 70% din sumă plătită cu titlu de taxa de participare (fără alte taxe, tarife, costuri, cheltuieli suportate de cumpărător cu ocazia cumpărării acestuia), fie un voucher pentru aceeaşi sumă (determinată conform prevederilor de mai sus). Voucherul poate fi utilizat pentru participarea la alte Evenimente prin intermediul site-ului evoluamimpreuna.ro sau al site-urilor partenere.

Termenii si Conditiile intra in vigoare incepand cu data de 27.03.2017, adaptate la 1.06.2018 si valabile pana pe 31 decembrie 2018.’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ” ”